Loading...

Avukat Hasan Aldanmaz

SORU VE GÖRÜŞLERİNİZİ WHATSAPP İLETİŞİM SEKMESİNDEN İLETEBİLİRSİNİZ

2019 YILINDA TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE YAPILACAK BAŞVURULARDA UYGULANAN PARASAL SINIRLAR BELLİ OLDU

Paylaş

2019 YILINDA TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE YAPILACAK BAŞVURULAR İÇİN BELİRLENEN PARASAL SINIRLAR RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.

TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANAN 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN İLE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN ARTTIRILMASINA DAİR TEBLİĞİ 26.12.2018 TARİHLİ 30637 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.

SÖZ KONUSU TEBLİĞE GÖRE;

MADDE 3 – (1) 2019 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

a) 5.650 (beşbinaltıyüzelli) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 5.650 (beşbinaltıyüzelli) Türk Lirası ile 8.480 (sekizbindörtyüzseksen) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 8.480 (sekizbindörtyüzseksen) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 5.650 (beşbinaltıyüzelli) Türk Lirası ile 8.480 (sekizbindörtyüzseksen) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

görevlidir.

HANGİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURULABİLECEK?

TEBLİĞİN 4. MADDESİNE GÖRE;

MADDE 4 – (1) İl Tüketici Hakem Heyetleri il sınırları içinde, İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkilidir. Tüketici Hakem Heyeti kurulmayan ilçelerde Bakanlıkça o ilçe için belirlenen Tüketici Hakem Heyeti yetkilidir.

(2) Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine yapılabilir.

(3) İkinci fıkra uyarınca başvuru yapılabilecek ilçede Tüketici Hakem Heyetinin kurulmamış olması halinde tüketiciler o ilçe kaymakamlığına başvuru yapabilir. Yapılan bu başvurular, kaymakamlıklarca gereği yapılmak üzere Bakanlıkça belirlenen yetkili Tüketici Hakem Heyetine intikal ettirilir.

BELİRLENEN PARASAL SINIRLAR NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK;

TEBLİĞLE BELİRLENEN PARASAL SINIRLAR 01.01.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANCAK.

 

RESMİ GAZETEYE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN


× Merhabalar nasıl yardımcı olabilirim ?